×
×

S1 - REŠTAUROVANIE DREVENÝCH POLYCHRÓMOVANÝCH SÔCH, DREVENÝCH OLTÁRNYCH ARCHITEKTÚR A DREVENÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ČLÁNKOV V NADVÄZNOSTI NA HISTORICKÚ ARCHITEKTÚRU

S6 - REŠTAUROVANIE KAMENNÝCH POLYCHRÓMOVANÝCH SÔCH, KAMENNÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ČLÁNKOV, MURIVA A NADVÄZUJÚCICH OMIETOK V INTERIÉROCH A EXTERIÉROCH OBJEKTOV HISTORICKEJ ARCHITEKTÚRY

S9 - REŠTAUROVANIE ŠTUKOVÝCH PLASTÍK, ŠTUKOVÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ČLÁNKOV A SÚVISIACICH OMIETOK V INTERIÉROCH A EXTERIÉROCH OBJEKTOV HISTORICKEJ ARCHITEKTÚRY